Projekt koncepcyjny mieszkania do remontu na ulicy Brązowej w Szczecinie.