Projekt wykonawczy na zlecenie do projektu wnętrza.