Projekt kompleksowy mieszkania w Poznaniu. Realizowany zespołowo.