Opracowanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego łazienki, w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kazimierza Królewicza w Szczecinie.